فرم های درخواست همکاری

چنانچه باور دارید فردی توانا هستید و به دنبال محیطی هستید برای افزایش توانایی ها و دانش خود ،
رزومه ی خود را برای ما ارسال کنید.

lazy

شغل های مورد نیاز در آژانس دیجیتال مارکتینگ نیلا

مرحله ۱ از ۵ - بخش همکاری

  • تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.
  • در صورتی که متقاضی استخدام ، شرایط لازم جهت احراز شغل را داشته باشد ، شرکت ، جهت مصاحبه حضوری از وی دعوت به عمل خواهد آورد.

در چه بخشی مایل به همکاری با ما هستید؟*