جهت استخدام در آژانس تبلیغاتی نیلا فرم زیر را تکمیل کنید

مرحله 1 از 5 - بخش همکاری

    • تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.
    • در صورتی که متقاضی استخدام ، شرایط لازم جهت احراز شغل را داشته باشد ، شرکت ، جهت مصاحبه حضوری از وی دعوت به عمل خواهد آورد.